Over Vrome Vrouwen

Trailer Vrome Vrouwen


Vrome Vrouwen is gemaakt door Gertine Blom. Opgegroeid in een kerk zonder vrouwenstemrecht, werd ik tot mijn eigen verbazing dominee in de Protestantse Kerk in Nederland. In 2018 verhuisde ik naar Cambridge om me te kunnen onderdompelen in het Britse leven. Ik werk nu in de Church of England en schrijf stukjes over dingen die ik belangrijk vind.

Met Vrome Vrouwen wil ik vergeten verhalen van vrouwen uit de kerkgeschiedenis voor het voetlicht brengen. Zo wil ik laten zien dat onze geschiedenis rijker en gevarieerder is dan we vaak denken. (Lees hier meer over het waarom van Vrome Vrouwen.) Als vrouw ben ik zelf geïnspireerd door het leven en het werk van vrouwen die mij voorgingen en ik hoop dat ik die liefde ook aan anderen kan doorgeven.

‘Vroom’ is een woord dat vaak gebruikt werd voor gelovige vrouwen, vaker wel dan niet met een negatieve bijklank. Wie vroom zegt, denkt aan stil en gehoorzaam, aan saai en truttig. Ik wil van ‘vrome vrouw’ een geuzennaam maken, bedoeld voor al die verschillende vrouwen in onze geschiedenis die ons iets hebben nagelaten, in de vorm van verhalen, visioenen of vernuftige geschriften. En ook voor alle vrouwen in deze tijd die hun stem laten horen. Soms zijn deze vrouwen verheven tot heilige, soms weggezet als herrieschopper: het is juist die veelkleurigheid die ik aan het licht wil brengen.

Vrome Vrouwen is nu…

Ik hoop dat Vrome Vrouwen nog meer wordt! Ik denk aan…

  • een podcast waarin ik leuke vrome vrouwen interview;
  • een cursus ‘Alternatieve kerkgeschiedenis’ waarbij we inzoomen op de culturele en historische context van vrouwen uit verschillende tijden.

Vrome Vrouwen is weliswaar door mij bedacht, maar kan niet zonder input en gedachten van anderen. Weet jij een vrome vrouw over wie echt iets geschreven moet worden? Of heb jij zelf een verhaal dat je wilt schrijven? Heb je tips voor boeken, films of andere media? Laat het me weten!

Vrome Vrouwen in de media

Zomer 2020 werd ik door verschillende kranten geïnterviewd over het hoe en waarom van Vrome Vrouwen. Lees hier de interviews in Trouw, Nederlands Dagblad en Friesch Dagblad.


HEB JIJ een idee voor vrome vrouwen?

HELAAS ONTBREEKT HET ONS aan DE GETUIGENISSEN VAN DE ONTELBARE VROUWEN IN DE KERK EN VAN WAT ZIJ GEDAAN HEBBEN. DE GESCHIEDENIS WORDT DOOR DE OVERWINNAARS GESCHREVEN.

Dorothee Sölle

THE WOMEN’S MOVEMENT MAY WELL BE THE GREATEST SINGLE HOPE FOR SURVIVAL OF SPIRITUAL CONSCIOUSNESS ON THIS PLANET.

Mary Daly